Tianjin Binhai International Airport, Dongli

The front of the new Tianjin Binhai Airport terminal.