Nizhny Novgorod / Strigino International Airport

Phase 1 of the new terminal at Nizhny Novgorod Airport will start operations in December 2015.