Miami International Airport (MIA/KMIA)

Aerial view of Miami International Airport showing the site of the fourth runway.  • Aerial View of Miami Airport showing Fourth Runway Site