Skanska USA and HOK complete expansion of Tampa Airport terminal

Skanska USA and HOK wrap up expansion of Tampa Airport’s main terminal. Credit: Skanska USA/ HOK.  • Skanska