Shanghai Hongqiao Airport rolls out facial recognition technology

Shanghai Hongqiao International Airport. Credit: F3rn4nd0.  • facial recognition technology